Intressepolitisk handlingsplan 2023

Det övergripande temat för kongressperioden är ”Starka och självständiga individer i livets alla faser”, med utbildning, arbetsmarknad, digital teknik, frågor inriktade mot äldre samt habilitering och rehabilitering som intressepolitiska fokusområden.

Vi ser allt tydligare att våra möjligheter till självständighet och frihet prioriteras bort av myndigheter och beslutsfattare på alla nivåer. Detta gäller både sådant som vi har kämpat oss till under många år och sådant som den nya tekniken skulle kunna möjliggöra.

Prioriterade områden 2023:


Färdtjänst

Utbildning för färdtjänsthandläggarna.
Bevaka utvecklingen av gemensam handläggning.
Informera om hur man fyller i ansökan.
Arbeta för att förbättra ansökningsblanketterna.
Genom Västtrafik genomföra minst en
bemötandeutbildning för förare.

Insiktsutbildningar

Erbjuda utbildning för personal på Ögonkliniken.
Erbjuda utbildning för bussförare, tågpersonal och ledsagare.

Digitalisering

Att aktivt påverka för att hemsidor och appar blir tillgängliga. Erbjuda hjälp med felanmälan.
Att regionen erbjuder mer utbildning i digitalisering. Så att alla har möjlighet att sköta sina vardagsärenden på egen hand.

Sjukvård/rehabilitering

Att få till ett bättre samarbete med syncentralen och ögonklinikerna.
Att alla sjukhus skall erbjuda ledsagning

Tillgänglighetspriser

Att uppmuntra medlemmar att nominera i kategorierna:
Tillgänglig plats
Bästa service

Träffar för rådsledamöterna

Två gånger under året träffas kommunernas rådsledamöter för att diskutera våra viktigaste frågor. Att driva frågor genom kommunens funktionshindersråd är en viktig del av det intressepolitiska arbetet.
Att vid minst ett av tillfällena ha en utbildning.

Barn och ungdomsfrågor

Att samarbeta med US i dessa frågor.
Göra utskick till skolor och förskolor.

Tillgänglig och användbar fysisk miljö

Ordna utbildning för de kommuner som önskar.

Bevakning

Bevaka relevanta frågor för vår målgrupp.