Att vara synskadad är bara en liten del av en människa men synskadan påverkar en stor del av människans liv. Som synskadad möts man av svårigheter vilka kan leda till funktionshinder om inte anpassningar sker, t ex inom skola, arbete, resande och fritid.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade; både blinda och synsvaga. Distriktet är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar Bohuslän samt norra Älvsborg.

Syftet med vårt arbete inom SRF är att skapa ett fullt delaktigt och jämlikt samhälle för personer med synskada.

Lokalföreningar

Från 2016 har SRF Bohusläns upptagningsområde utökats med 8 kommuner. Totalt 18 kommuner och sex lokalföreningar.

  • SRF Kungälv-Stenungsund-Orust och Tjörn
  • SRF Lysekil-Munkedal-Sotenäs
  • SRF Strömstad-Tanum
  • SRF Uddevalla
  • SRF Vänersborg-Färgelanda
  • SRF Trollhättan-Lilla Edet

Distriktsstyrelsen


Ordförande
Per Karlsson
pellekarlsson2009@gmail.com

Foto på Hillevi Kavleskog
Vice ordförande
Hillevi Kavleskog
hillevi.kavleskog@telia
Kontaktperson för Vänersborg-Färgelanda

Foto på Rolf Rodin
Kassör
Rolf Rodin
rolf@rrw.se
Kontaktperson för SRF Lysekil-Sotenäs-Munkedal


Sekreterare
Martin Skär
mswjansson@gmail.com

Foto på Pia Andersson
Vice sekreterare
Pia Andersson
piaan.andersson@telia.com
Kontaktperson för SRF Strömstad-Tanum

Foto på Maj-Britt Bräckestam
Ledamot
Maj-Britt Bräckestam
mgh.svan@telia.com
Kontaktperson för SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn


Ledamot
Eric Malmgren
eric.malmgren63@gmail.com

Foto på Linda Wright
Ledamot
Linda Wright
llww5566@gmail.com

 

 

 

Ledamot
Åsa Dûring
asadyring@hotmail.com

Fördelning ansvarsområden inom styrelsen 2024 / 2025

Kultur/Nöje/Resor: 
Friluftsliv/Motion/Hälsa: 
Utbildning/Arbetsmarknad: 
Uppsökeri/Medlemsrekrytering: 
Fysisk tillgänglighet:  
Digital tillgänglighet: 
Habilitering/Rehabilitering/Hjälpmedel: 
Kommunal och regional service:                         
Utåtriktad information:    
Ledarhundsfrågor: 

Att ansvara för ett ansvarsområde är att bevaka vad som händer inom området.

Valberedningen

Anette Änglahjärta, sammankallande
nitisen2017@gmail.com

Christina Ericsson
christina.m.ericsson@telia.com

Tomas Gustavsson
srf.tompa@telia.com

Solveig Ek
solveigek2@gmail.com