Varmt välkomna till ordförandenytt nummer 1/2024. God fortsättning på det nya året. I detta nummer ska vi försöka samla ihop det som hänt under december och januari. Det är roligt att många vill ta del av vårt nyhetsbrev. Jag hoppas det blir ännu fler läsare under detta år.

Trevlig läsning!
Niklas Mattsson
Förbundsordförande

Medlemsantalet ökar

Under 2023 hade vi som mål att uppnå 11 500 medlemmar. Detta var ett väldigt högt satt mål med tanke på att vi 2022 nådde 11 305 medlemmar och då ska vi komma ihåg att 2022 var första gången på flera år som vi hade en ökning av medlemsantalet.

Nu när 2023 passerat kan vi konstatera att vi gjort ett väldigt bra år på medlemssidan. Trots det högt satta målet var det inte långt ifrån att vi nådde hela vägen fram, saknades endast 13 medlemmar. Totalt medlemsantal per den 31/12 2023: 11 487 medlemmar. (Mer medlemsstatistik finner du längre ned). Det är så roligt att medlemsantalet ökar ännu ett år.

Stort tack för att ni alla inser vikten av att vi är många och att ni värvar fler till vårt förbund.

Medlemsavisering

Årsaviseringen är iväg, lämnade tryckeriet den 17 januari. I år har vi aviserat ca 11 500 aktiva medlemskap, dvs de som var medlemmar förra året. Utöver dessa har vi också aviserat ca 700 passiva medlemskap, dvs de som var medlemmar 2022 men inte betalade sin medlemsavgift 2023. Dessa medlemmar gör vi ett sista återvärvningsförsök med.

Förfallodag för årets medlemsavier är den 29 feb. För de som har autogiro dras medlemsavgiften den 31 januari. På avierna finns en QR-kod för att kunna betala via Swish. Utav de medlemmar som har medieval tal, punkt och svart är det 3 275 som fått sin avi via Kivra.

Valpkalender 2024

Årets Valpkalender var så efterfrågad att hela upplagan på fler än 1 miljon exemplar tog slut och vi var tvungna att trycka fler. Det finns därför fortfarande möjlighet att beställa kalendern om du inte har ett exemplar.

Träff med partiledare

Nu har vi träffat partiledarna för fem partier. De senaste är Magdalena Andersson från Socialdemokraterna, Johan Persson från Liberalerna och Muharrem Demirok från Centerpartiet. Magdalena träffade vi utanför riksdagen en härlig gnistrande vinterdag. Vi hade ett bra samtal och det kändes som hon var intresserad och hade viss koll på våra frågor. Johan träffade vi i Riksdagen och vi pratade ganska mycket arbetsmarknad. Han håller med oss om att det är orimligt att man får vänta så länge på att få hjälpmedel när man fått nytt jobb. Muharrem träffade vi nu i januari, men då var det inomhusväder. Vi pratade mycket om färdtjänst och ledsagning, två frågor han hade bra koll på sedan sin tid som kommunalråd.
Vi kommer fortsätta försöka få till träffar med de tre resterande partierna också.

Kurs i motionsskrivning

Tillsammans med ABF kommer vi hålla en kurs om hur du kan påverka genom att skriva motioner. Vi kommer bland annat gå igenom hur du skriver en motion som når ut, hur motioner behandlas och vad du kan påverka med hjälp av motioner. Kursledaren heter Annika Eriksson och kommer från ABF.

Kursen kommer att hållas digitalt, via Teams, vid två tillfällen: 29 februari kl. 18:00–20:00 och 21 mars kl.18:00–20:00. Alla ombudsmän kommer få gå kursen den 13 februari.

Synlinjen

Från den 1 februari kommer Synlinjen ha öppet fem dagar i veckan, måndag-fredag kl.10:00-15:00 (lunchstängt kl.11:30-13:00).

SRF GO

SRF Go – synskadades egen resebyrå – erbjuder synskadade medlemmar möjlighet att åka på gruppresor eller arrangera egna individuella resor inom ramen för projektet ”skräddarsy egen resa”. Under 2023 fick 34 personer ledsagarbidrag för att genomföra individuell resa. Denna möjlighet bidrar till ökad självständighet och hjälper synskadade personer att delta i fritidsaktiviteter på lika villkor. I reseberättelsen beskriver en av de unga medlemmarna sina upplevelser i Turkiet:

”Denna resa har inte bara varit en semester utan också en påminnelse om vikten av att våga sätta sig själv i nya situationer och att lita på de nära och kära som kan stötta och förstå. Att ha en egen ledsagare har inte bara öppnat upp världen för mig, utan också gett mig en känsla av frihet och självständighet som jag tidigare inte kunde föreställa mig.”

En ny resekatalog med reseutbud över perioden mars-juli 2024 går att beställa hos Paulina Korbak på SRF Go go@srf.nu eller
ring 08-39 90 17.

Förbundsstyrelsens möte 5-6 december

Förbundsstyrelsen hade årets sista möte i början av december. Bland annat diskuterades en del ärenden inför kongressen, så som förslag på verksamhetsinriktning för nästa kongressperiod och jämställdhet och likabehandlingsstrategi. Utifrån en motion från kongressen 2021 beslutade styrelsen att förbundsordförande inte längre ska vara ansvarig utgivare för tidningen Perspektiv och Synpodden. Nu har kanslichefen fått i uppdrag att utse någon anställd vid SRF:s kansli att vara ansvarig utgivare. Det kommer också att utses ett redaktionsråd.

Kongress

Nu råder full aktivitet med att få klart kallelsen, preliminär dagordning och preliminär arbetsordning inför kongressen. Enligt SRF:s stadgar ska detta skickas ut senast den 1 mars.

I samma veva håller vi även på att göra klart de handlingar som man ska kunna skriva motioner på. De är med på dagordningen på förbundsstyrelsens möte nu i början av februari och därefter ska de sista justeringarna göras innan de skickas ut i organisationen.

Sista datum för att skicka in motioner till kongressen är den 30 april och de skickas på mejl till: motion@srf.nu Valberedningen jobbar för fullt med att hitta de rätta kandidaterna, se information från valberedningen nedan.

Valberedningen söker kandidater

Riksförbundets valberedning vill nu ha in nomineringar inför val som ska ske på SRF-kongressen den 17-20 oktober. Kongressen ska välja förbundsordförande, 1:a och 2:a vice förbundsordförande samt tio ledamöter till förbundsstyrelsen. Vidare ska fyra verksamhetsrevisorer väljas, varav en sammankallande. Även de personer som idag innehar dessa poster måste nomineras på nytt.

När namn lämnas till valberedningen ska kandidaten som föreslås vara tillfrågad och ha tackat ja till att kandidera. För att intervjuer med alla kandidater ska hinna göras, och för att valberedningen ska kunna presentera sitt förslag i kongresshandlingarna, så behöver förslagen lämnas senast den 30 april.

Gällande förbundsstyrelsen söker valberedningen personer som har kompetens och engagemang för att leda SRF in i framtiden. När det gäller verksamhetsrevisorer så handlar det om att de ska följa verksamheten och kontrollera att stadgar och fattade beslut följs.

Senast den 30 april ska kandidatförslag lämnas på e-post valberedningen@srf.nu. Ange namn, telefonnummer och e-postadress till kandidaten samt vilket uppdrag nomineringen avser. Det är också viktigt att lämna en motivering till varför just denna kandidat bör väljas.

Webbinarium om ledarhundar

För första gången finns det siffror på den negativa särbehandlingen av ledarhundsförare. Siffrorna kommer från en nyligen publicerad masteruppsats i sociologi från Göteborgs universitet, som är skriven av Finn Hellman. Den 22 januari anordnade SRF ett webbinarium, där deltagarna fick veta mer om studien. Möjlighet fanns också att ställa frågor kring och att diskutera resultaten. Webbinariet var välbesökt med över 95 deltagare.
Studien visar bland annat att hälften av alla ledarhundsförare har utestängts från olika lokaler. För mer än en fjärdedel händer det flera gånger om året. En fjärdedel av alla ledarhundsförare har utsatts för hat, hot och våld. Det kan till exempel handla om att någon kastar sten, snöboll, vattenballonger eller smällare mot ledarhundsekipaget. Eller så hotar de med att sparka, eller sparkar, hunden. LÄNK FÖR ATT KOMMA TILL UPPSATSEN.

Några rader från kanslichef Ulrika Norelius

Så här i början på året ska förra året summeras. Därför är vi i full gång med att producera verksamhetsberättelse och årsredovisning här på kansliet. Vi har också träffat vår samarbetspartner Tranås Resebyrå för att diskutera framför allt vår kommande kongress så att allt ska flyta på så smidigt som möjligt. Apropå kongressen, så är det en mängd handlingar som ska tas upp på styrelsens möte nu i början på februari och dessa har krävt en del handpåläggning.

Några siffror från vårt medlemsregister

Siffrorna nedan är per den 31 december 2023.
Antalet medlemmar: 11.487 (målet för 2023 var 11.500)
Synskadade: 8.304 Stödjande: 3.183
Antal medlemskap: 12.151
Antalet nya medlemskap 2023: 1.848
Synskadade: 1.301 Stödjande: 547 

Viktiga datum under februari

Den 1-2 februari: Förbundsstyrelsemöte
Den 7 februari: Förbundsstyrelsemöte (vision och framtidsspaning)
Den 10-14 februari: EBU:s generalförsamling i Lissabon
Den 12-13 februari: Ombudsmannaträff
Den 29 februari: Kurs i motionsskrivning