Ledarhunden är tränad att väja för hinder av olika slag, hitta stolpar och trappor med mera. En person som har en ledarhund kallas för ledarhundsförare. Tillsammans bildar hunden och föraren ett ledarhundsekipage. Det är i första hand personen, inte hunden, som hittar till olika platser. Därför måste ledarhundsförare kunna orientera sig där de bor och arbetar. Det kan innebära en hel del träning. 

Hunden genomgår flera månaders intensiv dressyrträning innan den som tvååring kommer till en förare. Då inleds intensiv träning för att lära känna varandra och bli samspelta. Inledningsvis får de stöd av en erfaren instruktör. Men det mesta arbetet gör ledarhundsekipaget på egen hand. Myndigheten för delaktighet ansvarar för kurser för nya ledarhundsekipage. Om ett ekipage får problem är det också dem man kontaktar.

Ledarhunden – ett livsavgörande hjälpmedel

Ledarhunden är ett ovärderligt hjälpmedel för personer utan ledsyn (enligt WHO:s definition av ledsyn). Ledarhunden gör det möjligt för ledarhundsförare att lättare åka kollektivt, ta sig till och från arbetet, till affären, till olika fritidsengagemang, till möten med mera. Ledarhunden väjer för alla slags hinder och stannar vid övergångsställen. Den är också tränad att hämta saker som ledarhundsföraren annars kanske tappar bort. 

Ledarhunden är ett livsavgörande förflyttningshjälpmedel och en trogen vän. Det kan landets cirka 260 ledarhundsförare intyga. Ledarhunden kräver mycket av föraren. Den behöver omsorg, lyhördhet, lydnadsträning, en hel del motion och engagemang för att må bra och för att vara det stöd den är tränad till. 

Tillfällig hundvakt

Din ledarhund behöver fungera väl i vardagen. Därför finns det en del saker som är viktiga att tänka på när du låter någon tillfälligt ta hand om din hund. Annars kan den lätt få nya oönskade vanor som kan ställa till problem.

Informera den som tillfälligt ska ta hand om din ledarhund om detta:

  • Gå med hunden i koppel (ej i sele).
  • Gå utmed vänster vägkant när du går med ledarhunden på landsvägar.
  • Gå rakt över alla gator.
  • Stanna till vid alla trottoarkanter.
  • Stanna på första trappsteget vid trappa som går upp.
  • Stanna före första trappsteget vid trappor som går ner.
  • Det innebär stora risker för föraren om hunden plötsligt slarvar på sådana ställen.

Hundvakten ska undvika de områden där du brukar gå med din ledarhund. Om det inte går att undvika ska hen följa precis samma vägar och på samma sätt som du och ledarhunden brukar gå. Ju kortare tid ledarhunden varit i arbete, desto viktigare är detta.

Den som tar hand om din ledarhund bör inte ha jaktträning, leka med bollar eller kasta pinnar. Upprepade sådana lekstunder kan förstöra ledarhundens fokus helt och hållet och göra den stressad.
Hen får inte heller ha kamplekar (dragkamp) med ledarhunden. Det kan göra ledarhunden hetsig och att den blir för dominant.

Hundvakten bör inte heller låta ledarhunden leka våldsamt med andra hundar – förväntan på lek leder till att ledarhunden blir okoncentrerad och glömmer sitt arbete när den ser andra hundar.

Tipsa den som tar hand om din ledarhund om de vanor som du gett den. De ska inte ge hunden något att äta utöver den dagliga matransonen. De ska upprätthålla den allmänna vardagslydnaden. All annan dressyr ska göras av dig.

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF)

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF) arbetar med att sprida information om ledarhunden, hur hunden jobbar och vilken betydelse den har för den synskadade.