Återtagande av dispositionsrätt och ledarhund

Enligt lagen ska dispositionsrätten till ledarhund tas tillbaka om du som tilldelats ledarhunden inte längre uppfyller kraven i lagen och om det beror på en omständighet som inte är tillfällig eller obetydlig.

Om det kommer in en orosanmälan som rör en förares hantering av sin ledarhund gör ledarhundsverksamheten en utredning.

Beslut om återtagande av dispositionsrätt till ledarhund och återtagande av ledarhund fattas av Myndigheten för delaktighet (MFD). Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Åldrande ledarhund/hund som ej kan vara i tjänst längre

En ledarhund tas ur tjänst främst på grund av ålder men också av andra hälsoskäl. Det tas beslutet fattas av ledarhundsverksamheten efter samråd med den konsulent som haft kontakt med ekipaget.

En hunds åldrande börjar runt åttaårsåldern. När din hund fyller åtta år ska en obligatorisk veterinärkontroll ske. Det är ditt ansvar att den görs. Om allt verkar vara bra får hunden fortsätta att arbeta.

Det år som hunden fyller tio år kommer du att bli kontaktad av ledarhundsverksamheten om ytterligare information och en obligatorisk veterinärbesiktning. 

En ledarhund tas ur tjänst vid cirka elva års ålder. Därefter kan den genom köpeavtal få en ny ägare.