Vi bjuder barn och unga som inte är medlemmar på 200 kronors lägre deltagaravgift på något av våra populära kultur-, rid- eller idrottsläger om barnet först blir medlem i Synskadades Riksförbund.

För att bli medlem, registrera barnet och eventuell förälder på: https://www.srf.nu/blimedlem 

Kontakta sedan Christine Heli på barnoforaldrar@srf.nu för att anmäla barnet till lägren. Rabatten gäller för ett av lägren. Först till kvarn!

Vi kommer även att genomföra en träff med barn- och ungdomsrådet 10-18 år (tid och plats meddelas senare). Vill du sitta med i rådet och vara med och påverka? Hör av dig till barnoforaldrar@srf.nu 

Synskadades Riksförbund följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten enligt eventuella rådande restriktioner.

Har du frågor om vår barn- och föräldraverksamhet? Kontakta barnoforaldrar@srf.nu