Kontaktnätet startade efter ett förslag av Barn- och ungdomsrådet som SRF:s kongress röstade ja till. Den äldre kontaktpersonen, faddern, kan fungera som en förebild för den yngre, och kontakten kan hjälpa till att stärka den yngres självkänsla och identitet.

Faddrarna har deltagit i ett seminarium om samtalsmetodik.

Du väljer själv hur du vill ha kontakt med din fadder, på mejl, telefon eller kanske en träff.

Vill du bli kontaktad av en fadder i nätverket, eller om du själv vill bli fadder, så kan du mejla eller ringa till barnoforaldrar@srf.nu, 08-39 92 46.