Medlemsmöte

Fredagen den 22 mars kl. 14.00 på Nickkällan
Program ej klart. Kaffe 40 kr. Lotteri

Anmälan till Inger 073-035 08 59 eller Kristina 070-66 06 981 senast den 18 mars.

VÄLKOMMEN hälsar styrelsen
Vi tar gärna emot lotterivinster.