Aktivitetslista

September

21 Regionalt ordförandemöte, Dalarna

22–24 Arbetsledarfortbildning, Almåsa

25–28 Lars punktlärare, Almåsa

28 Manusstopp X-Linsen

 

Oktober

3 Styrelsemöte, Bollnäs

9–15 Riksomfattande medlemsvecka

18 Trafikgruppens möte med X-Trafik

26 Manusstopp X-Linsen

27–29 DOFS samt organisationsråd, Almåsa

 

November

13–16 Lars punktlärare, Almåsa

18 Distriktets halvårsmöte, Hudiksvall

25–26 Temahelg om teknik, Gävle

30 Regionalt ordförandemöte, telefon

30 Manusstopp X-Linsen

 

December

12 Styrelsemöte, Gävle