Välkomna till ordförandenytt #5 2024

Många av er läsare är kanske på semester, men oavsett ledigt eller ej, så njuter de flesta av oss av sommaren. Det är viktigt att låta tempot gå ner lite några veckor så vi kan ladda batterierna inför höstens alla aktiviteter. Sedan kan vi komma tillbaka med massa energi inför bland annat kongressen i oktober. Men mycket mer än kongress kommer så klart hända under hösten. I detta nummer får ni läsa om en del av det som hänt här i början av sommaren.

Trevlig läsning och ha en riktigt skön sommar!

Niklas Mattsson
Förbundsordförande

Nominera till Valberedningen

Härmed inbjuds distrikt och branschföreningar att inkomma med förslag på ledamöter till SRF:s valberedning för kommande mandatperiod 2025-2027.

Valberedningen har en central roll i vår organisation och deras främsta arbetsuppgift är att bereda och ge förslag till nya förtroendevalda inför kommande kongress 2027. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter i förbundsstyrelse, inklusive förbundsordförande, presidium och till verksamhetsrevisorer. De kandidater som föreslås ska kunna utveckla organisationen och verksamheten.

Den nominerade måste vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen.
Den formella nomineringstiden går ut i början av kongressen enligt föreslagen arbetsordning inför kongressen. Vi vill dock gärna uppmuntra alla att komma med sina nomineringar så tidigt som möjligt, gärna innan den 15 september, för att skapa möjlighet till så bra beredning som möjligt.

Skicka er nominering till sammankallande i Beredningsutskottet, Neven Milivojevic på e-postadress: neven@neven.se. Alla kommer få ett bekräftelsemejl inom 48h och ifall du inte erhåller detta så vänligen ring tfn. 070-6390068.

Förbundsstyrelsen 25-26 juni

Denna gång var det kongresshandlingar och motionssvar som tog den mesta tiden på förbundsstyrelsens möte. Vi hade en lång diskussion om enhetlig medlemsavgift i hela SRF. Till slut landade vi faktiskt i att föreslå kongressen att fatta ett sådant beslut. Vi hade också en första genomgång av verksamhetsplan för rikskansliet inför år 2025 och vi antog en policy för vilket stöd våra nätverk ska kunna få från kansliet. Bara att se fram mot när protokollet kommer så ni kan läsa mer.

Organisationsråd 4 juni

Organisationsrådet hade sitt ordinarie möte den 4 juni. På mötet fastställdes SRF:s årsredovisning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2023. På mötet redovisade förbundsstyrelsen också hur de återstående motionerna från kongressen 2021 hade hanterats. Några jobbas det med fortfarande, men de flesta är nu färdighanterade och vi kan därmed se fram mot arbetet med alla de nya motionerna. På organisationsrådet lämnade Håkan Thomsson besked om att han avgår från sitt uppdrag som sammankallande i valberedningen. Detta gjorde han för att det inte ska uppstå jäv då hans fru Gunilla Thomsson är nominerad till den nya förbundsstyrelsen. Karin Hjalmarsson blir sammankallande i valberedningen fram till kongressen.

Majoritet i riksdagen för att utreda ny lag om ledsagning

Den 12 juni fattades ett viktigt beslut i riksdagen. Oppositionen tillsammans med Sverigedemokraterna körde över regeringspartierna och uppmanar nu regeringen att utreda förutsättningarna för en särskild lag om ledsagning. Det står klart efter att en majoritet i riksdagen debatterat och röstat för två motioner som föreslår en sådan utredning. 

Efter många års enträget arbete kan Synskadades Riksförbund nu konstatera att det finns en majoritet i Sveriges riksdag för att förbättra möjligheterna till ledsagning för synskadade. Det ovanliga har hänt att oppositionen och SD gör gemensam sak och att regeringspartierna M, KD och L därmed hamnade i minoritet.

Beslutet innebär att riksdagen nu riktar ett tillkännagivande till regeringen om att ledsagning för synskadade ska vara avgiftsfri och att en särskild lag för att reglera insatsen bör utredas. Både oppositionen och SD efterlyste i debatten politisk handling från regeringen. Ett förslag om att åtgärda de stora brister som finns i dagens lagstiftning har redan funnits på regeringens bord i ett års tid.

Det var fin uppslutning i och utanför riksdagen av SRF-representanter och både US och Synskadade konstnärer var på plats.

TV4 gjorde ett mycket bra inslag till nyheterna som sändes 19.00. Även andra medier uppmärksammade att ledsagning debatterades i riksdagen och att regeringen är i minoritet i frågan.

Nytt från Punktskriftsnämnden

Nämndens stora projekt under 2024 är att ta fram nya tabeller för svensk åttapunktskrift. För detta har MTM anslagit projektmedel. Ett utkast finns som en mindre grupp punktskriftsläsare har testat. Arbetet leds av punktskriftsnämndsledamoten Karin Jönsson och David Renström. David arbetar på hjälpmedelsföretaget Insyn. Ett webbinarium i syfte att få fler intresserade att testa hölls den 4 juni. Det var ett samarrangemang mellan nämndens arbetsgrupp och SRF. SRF:s främsta roll var att sprida information om webbinariet.

Utgångspunkten är att två olika tabeller ska lanseras, en som lämpar sig vid exempelvis läsning av skönlitteratur, e-post osv. och en som är till för mer avancerad läsning och skrivande, exempelvis programmering där det till exempel kan finnas behov av att kunna skilja mellan olika citattecken som normalt har samma innehållsbetydelse.

Tecknen för sexpunktskrift och åttapunktskrift ska se mer lika ut än i dagens punktskrift. Det ska på så vis bli enklare att växla mellan sexpunktskrift och åttapunktskrift.

Andra projekt

Två projekt i syfte att förbättra möjligheterna att visa matematik i punktskrift pågår. De drivs av MTM och SPSM i samverkan, men har initierats av Punktskriftsnämnden. Det ena projektet är en förstudie om att skapa en plattform för läromedel, det andra att ta fram en standard för att visa matematik i sexpunktskrift som implementeras i de flesta skärmläsare.

Punktskrift efter den enskildes behov

Nämnden vill att MTM inför möjlighet för användare att välja hur tryckt punktskrift ska se ut vid beställning av böcker. Det gäller möjlighet till förkortad punktskrift, till punktskrift i glestryck eller punktskrift skriven med en annan teckentabell än den svenska om en bok är på ett annat språk. Det skulle även kunna gälla åttapunktskrift som går att skriva ut på papper. Det är tekniskt fullt möjligt, men kräver utveckling i MTM:s produktionssystem. I dagsläget finns inga medel för detta, men det är en prioriterad fråga för nämnden. Det som gäller möjlighet att få förkortad punktskrift finns också med i SRF:s plattform ”Tio punkter om punktskrift” (2020).

Statspartsmöte i FN

10 till 14 juni deltog Niklas Mattsson och Patrick Larsson tillsammans med representanter från Funktionsrätt och Unga hörselskadade, samt tjänstemän från MFD och Socialdepartementet, på en konferens på FN i New York.

Detta var den 17:e konferensen om staternas efterlevnad av konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Ämnet vi fokuserade på var krisberedskap.

Dels bestod konferensen av att en regeringsrepresentant från alla deltagande stater fick tre minuter på sig att berätta om hur man jobbar med dessa frågor, dels var det många olika rundabordssamtal och andra seminarier. Vi från Sverige höll ett sådant seminarium där vi deltog i panelen. Jag berättade om det sätt vi från SRF vill att vi i Sverige ska inkludera funktionshindrade i krisberedskap. Vi hade också några bilaterala möten med andra länder där vi från SRF deltog i möten med Spanien och USA.

Det var väldigt intressant att få delta på denna typ av konferens och det var riktigt roligt att få vara i Förenta nationernas högkvarter och i den sal där generalförsamlingen har sina möten, där så många viktiga frågor för världen har diskuterats.

Möte på arbetsmarknadsdepartementet

Den 4 juni träffade SRF tillsammans med andra funktionshinderförbund Sophia Metelius, som är statssekreterare åt arbetsmarknadsminister Johan Pehrson. Vi lyfte den utarmning av specialistkompetensen som skett på arbetsförmedlingen och att myndigheten behöver slå vakt om bland annat synspecialister, audionomer och psykologer. Antalet specialister sjönk med 40 procent mellan 2018 och våren 2022. Nu tycks AF vilja att andra som idag besitter specialkompetens, exempelvis SIUS-konsulenter, också ska utföra vanliga arbetsförmedlaruppgifter. Sophia Metelius sa att hon behöver tala mer med AF om planerna för specialisterna. Vi tog också upp de stora problem som rapporterats kring Arbetsförmedlingens nya upphandlade tjänst, Steg till arbete, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Tanken är att fristående aktörer runt om i landet ska rusta arbetssökande och stötta dem i att hitta praktikplatser och ett möjligt framtida jobb. Regeringen är medveten om att den första upphandlingen inte blev bra och Arbetsförmedlingen ska nu ställa tydligare kvalitetskrav i nya upphandlingar. Synskadade som har deltagit i tjänsten Steg till arbete får gärna berätta om sina erfarenheter för oss på SRF. Kontakta i så fall vår intressepolitiska handläggare Lennart Karlsson, som är ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på rikskansliet. 

Mejl: lennart.karlsson@srf.nu
Telefon: 08 – 39 91 60

Falska mail och nätsäkerhet

Under semestermånaderna ökar bedrägerier som nätfiske (phishing/spoofing) och falska fakturor. Detta beror på att rutiner förändras och fakturor ofta godkänns av tillfälliga medarbetare. Bedragare använder e-postbedrägerier och falska webbplatser för att stjäla användarnamn och lösenord.

Tecken på nätfiske:
Ett meddelande som ser ut att komma från en kollega och ber om inloggningsuppgifter.
Ett mejl med en länk som ber dig byta lösenord via en något förändrad webbmejl.

Exempel på nätfiske:
Det har nyligen skickats e-postmeddelanden där avsändaren utger sig för att vara Niklas Mattsson. Detta är ett typiskt fall av nätfiske.

Exempel på meddelande:
God morgon,

Har du en minut? Du måste göra en uppgift åt mig. Jag kan inte prata i telefon, jag har en rad möten, så jag skriver bara tillbaka här.

Med vänliga hälsningar,

Niklas Mattsson
Förbundsordförande

Den felaktiga e-postadressen: (niklas.mattson.srf.nu @outlook.com)

Skyddsåtgärder:
Ha uppdaterade rutiner för hantering av användarnamn och lösenord.
Använd endast säkra kanaler och webbadresser för inloggning.
Skriv alltid in webbadressen direkt i webbläsaren i stället för att klicka på länkar i mejl.
Inget är så bråttom så att man inte hinner invänta ordinarie personal efter semestern.  
Falska e-postkonton:
Bedragare skapar fejkade användar-ID som ser ut att tillhöra beslutsfattare för att skicka brådskande betalningsförfrågningar. De kan också använda medarbetares e-postkonton för att hitta och manipulera faktureringsinformation.

Var försiktiga och svara inte på konstiga frågor i mail.

Några rader från kanslichef Ulrika Norelius

I förra veckan startade tryckeriproduktionen av kongressens alla handlingar. De kommer att landa hos kongressdeltagarna i vecka 33. I detta nu produceras de på tal, storstil och punktskrift. Arbetet med att bemanna kongressen med rätt antal personal är också inne i sitt slutskede. Ett annat projekt som det arbetas intensivt med just nu här på kansliet är att flytta SRF:s museum från sin nuvarande plats. Museet kommer flyttas upp till plan 1, på samma våning som restaurangen ligger. Dessutom är många kollegor sommarlediga just nu för att ladda batterierna inför höstens spännande arbete.

Några siffror från medlemsregistret

Antalet medlemmar sista juni är 11 176, varav 8 051 är synskadade medlemmar, 3 125 är stödjande medlemmar. Förra året den 30 juni var medlemsantalet 10 857.

Första halvåret har vi aviserat 1 071 nya medlemskap, varav 917 har betalat sin medlemsavgift.

Vi är en bra bit på väg mot årets mål men det är viktigt att vi fortsätter att värva nya medlemmar och att vi inte glömmer våra befintliga medlemmar så att de väljer att stanna kvar i SRF.

Viktiga datum under juni och augusti

Den 8 till 21 juli kansliet i Enskede är stängt

Den 14 till 16 augusti kongresshandlingar skickas ut

Den 31 augusti ansökan om administrativt stöd ska vara inne