Vi fick en ganska lång stund på oss för att berätta om hur pandemin har påverkat våra medlemmar. Vi tog chansen att berätta hur åtstramningar av ledsagning påverkar synskadades liv. Vi redogjorde för resultaten från medlemsundersökningen som visar att ensamhet, isolering och sämre hälsa blir resultatet av minskad ledsagning.

Nu hoppas vi att människor börjar få upp ögonen för hur välfärden är på väg att gå förlorad för synskadade i Sverige. Vi hoppas att inte bara våra medlemmar ska prata om vad som sker, utan även människor som ser.

Självklart ska vi fortsätta kämpa för ett förtydligande av LSS så kommunerna inte kan vägra ledsagarservice till den som har behov av det. Vi ska synas i fler tidningar, vi ska sitta i fler TV-soffor och vi ska kämpa tills riksdagen och regeringen förstår att de måste agera.

Tack Frida för en grym insats med mig på TV4.