Riksförbundet har en arbetsgrupp (IT-kommissionen) med representanter från olika delar av landet. Ett viktigt fokus är att minska det digitala utanförskapet bland synskadade. Det kan röra sig både om att arbeta för en förbättrad rehabilitering på det digitala området eller att verka för mer tillgängliga digitala tjänster.

Digitaliseringen av samhället går allt snabbare för var dag och det är av yttersta vikt att vi tillsammans hjälps åt och gör allt som är möjligt för att synskadade ska hänga med i utvecklingen och inte hamna utanför eller efter på den digitala resan som vi alla lever i.

Därför bjöd IT-kommissionen och riksförbundet tillsammans med distrikten in till ett gemensamt digitalt öppet hus, en brainstorming-eftermiddag, där vi tillsammans diskuterade och samlade in idéer kring hur vi kan arbeta vidare med denna viktiga fråga.

Lyssna på diskussionen