Vilket studiematerial kan anpassas?

Vi anpassar det material som ingår i din kurs eller cirkel och som inte redan finns anpassat på det läsmedium som du önskar. Dock kan begränsningar förekomma för material som är svårt komplexa eller av att osedvanligt höga produktionskostnader kan uppstå. Vi gör inga bedömningar av materialens innehåll förutom om det klart bryter mot svensk lag.

Du väljer själv läsmedium

Oavsett om du är cirkeldeltagare eller folkhögskoleelev har du rätt att få ditt kursmaterial anpassat till ett för dig läsbart medium. Om du inte hittar det efterfrågade materialet i vår databas ska du kontakta oss för att få ditt kursmaterial anpassat till det medium som du önskar.

Vi gör anpassade material i följande läsmedier:

 • Talbok.
 • Talbok med text.
 • Punktskrift.
 • Storstilt.
 • E-text.
 • Punktskrifts- eller digitala musiknoter.

Vi gör även taktila bilder och syntolkar filmer som ingår i ditt kursmaterial.

Vår databas för anpassade material

De studiematerial som SRF Folkbildning redan har anpassat och som är aktuella finns beskrivna i vår databas ASTA.

Vilka regler styr vår produktion?

SRF Folkbildnings produktion av anpassade studiematerial regleras av regeringens tillståndsgivning och statsbidragsregler samt 17§ upphovsrättslagen. Det betyder att den som ska använda det anpassade materialet har en synskada eller är en person med dövblindhet samt att kursen/cirkeln uppfyller de villkor som beslutats av regeringen om statlig finansierad folkbildningsverksamhet.

SRF Folkbildning kontrollerar att villkoren uppfylls så det är inget som du som cirkeldeltagare eller elev själv behöver ta reda på.

Det anpassade materialet är kostnadsfritt

Det anpassade materialet kostar inget varken för dig eller din kursanordnare.

Det anpassade materialet är ett envägslån

Du behåller det anpassade materialet så länge du behöver och sedan slänger du materialet, ett så kallat envägslån. Du får inte överlämna materialet till någon annan eller mångfaldiga det. Olaga spridning beivras.

Hur beställer jag?

Det spelar ingen roll om det är du själv som kurs-/cirkeldeltagare eller om lärare/cirkelledare från folkhögskolan/studieförbundet gör beställningen. Det underlättar och säkerställer att det blir rätt om beställningen görs skriftligt via e-post eller pappersbrev, men det går naturligtvis bra att ringa också.

Räkna med att anpassningen av material tar 1-3 månader. I vissa fall kan det ta längre tid. Vi meddelar först att vi har tagit emot beställningen och några arbetsdagar senare meddelar vi om produktionen kommer att göras och när den kan levereras.

Följande saker behöver vi veta:

 • Ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Folkhögskolans/studieförbundets namn och i vilken ort kursen/cirkeln bedrivs i.
 • Leveransadress om inte din egen.
 • Datum för kursstart.
 • Studiematerialets namn, författare, utgivningsår och helst om det finns ett ISBN-nummer.
 • Vilket läsmedium som du önskar att få det anpassade materialet på.
 • Om du beställer flera material, gör gärna en prioriteringsordning av dem.

Sänd in beställningen till folkbildning@srf.nu 

Kontaktuppgifter

Synskadades Riksförbund
Folkbildning
122 88 Enskede
Telefon: 08 - 39 90 00
och begär SRF Folkbildning

Välkommen med beställningar!
Mejla folkbildning@srf.nu 

SRF Folkbildning har regeringens uppdrag att tekniskt anpassa studielitteratur för personer med synskada eller dövblindhet inom folkbildningsområdet.

– Det är viktigt att det är en folkrörelseorganisation som utför regeringens uppdrag för målgruppen. Vi är en garant för att teknisk anpassad litteratur inom folkbildningsområdet fortsätter att vara oberoende från statlig detaljstyrning, säger Arne Jungelin, studieombudsman vid SRF Folkbildning.

Denna text som pdf

Bidrag vid vissa korta kurser

Du som har en funktionsnedsättning och är 18 år eller äldre samt folkbokförd i Sverige kan söka bidrag för korta kurser vid folkhögskola och studieförbund. En kort kurs får vara högst 14 dagar eller 112 timmar lång. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet. Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats: Bidrag för vissa kortkurser