Notera att du vid ansökan, behöver bifoga ett intyg (från läkare, syncentral eller liknande) som styrker din synskada. Skicka intyget till enskildabidrag@srf.nu.

Fyll i uppgifterna i formuläret, du kan stega mellan formulärfälten med tab-knappen. Kom ihåg att klicka på "skicka" när du är klar!

När vi har kontrollerat din ansökan skickar vi en bekräftelse till den mejladress du har angivit.

Det finns fel i formuläret
SÖKANDES PERSONUPPGIFTER
Enskild ansökan eller grupp *
Svensk medborgare *
BESKRIVNING AV RESAN OCH DESS UPPLÄGG
Har du tidigare erhållit stipendium ur Norrmans fond? *
Medlem i SRF?

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Synskadades Riksförbund, SRF, hanterar varje personuppgift i enlighet med GDPR-direktivet. Läs mer på www.srf.nu/personuppgifter.

Genom att lämna personuppgifter till SRF samtycker den som söker ur fonden att SRF för internt bruk lagrar personuppgifterna tillsammans med ansökningshandlingar för att administrera och följa upp beslut i enlighet med fondens regler.

Lagring av personuppgifter *