Allmän information

Att resa med SRF Go är en medlemsförmån för synskadade medlemmar. Det innebär att du måste vara synskadad medlem hos oss. Du betalar din egen resa och SRF Go står för ledsagare. Priserna som anges i resekatalogen är cirkapriser. Slutpriserna kan ändras på grund av resebolagets stigande kostnader. SRF Go står för ledsagarens omkostnader som har med resan att göra. Vi tar inte ut någon avgift utöver detta pris. Pandemin och inflation har påverkat resebranschen kraftigt och vi ser en rejäl prishöjning på paketresor. Vi erbjuder resor som är tillräckligt attraktiva och förmånliga i jämförelse med kostnader och större flexibilitet än andra aktörer i branschen.

När du anmäler dig till en resa, använd ditt fullständiga namn som det står på din resehandling. Du måste meddela oss ditt hälsotillstånd, särskilda behov/andra funktionsnedsättningar eller fråga om medföljande ledarhund vid anmälningstillfälle. Annars kan vi inte garantera att vi kan tillmötesgå dina behov och därmed blir du inte erbjuden en deltagarplats. Du kan anmäla dig till våra resor via hemsidan, telefon, brev eller e-post till och med den 14 juni. Efter detta datum kan du fortfarande anmäla dig till reservlistan. Under semesterperioden den 10 juli–11 augusti blir SRF Go stängd. Tack för din förståelse.

SRF Go kan inte alltid garantera att du får den typ av rum du önskat vid anmälan. Ibland kan vi bara erbjuda del i dubbelrum, även om du önskat enkelrum. I andra fall har vi bara enkelrum att erbjuda även om du helst vill dela rum med en annan resenär. Inför varje resa finns information om detta. Om du blir erbjuden plats från reservlistan är det ännu svårare att ta hänsyn till dina önskemål i anmälan.

För att så många som möjligt ska kunna resa med oss kan du följa med på max en lång och en kort resa per katalog. Du kan anmäla intresse för flera resor. En seende anhörig/vän kan följa med som privat ledsagare på en gruppresa i mån av plats. Den seende personen måste bekosta sin resa själv.

Om din årsinkomst understiger 229 200 kronor (2024) kan du söka medel till deltagaravgifterna från Synskadades Stiftelse och Iris Förvaltning. Ring 08-402 15 50, knappval: 2 eller mejla direkt bidrag@irisstiftelseforvaltning.se

Efter din resa är du välkommen att höra av dig och berätta hur du upplevde resan. Det hjälper oss att utveckla verksamheten. Vi uppskattar även korta reserapporter med bilder som vi med ditt godkännande kan publicera i medlemstidningen Perspektiv eller i våra andra kanaler.
Om din förening är intresserad av att genomföra en gruppresa får ni gärna kontakta SRF Go för inspiration eller stöd i planeringen. Vi tar även emot inbjudningar till medlemsträffar från distrikten eller lokalföreningar där vi kan delta digitalt via Teams och berätta om vår reseverksamhet.

Lottning och reservlista

Många undrar hur lottningen går till. Lottningen är slumpmässig och sker via ett datorprogram. Den ansvariga handläggaren och en person till medverkar i den. En medlem som aldrig har rest med oss får förtur. Det måste meddelas vid anmälan. Alla anmälningar lottas efter sista anmälningsdag, därefter kontaktar vi dig om du har fått en plats på resan eller om du står på reservlistan samt berättar vilken plats du har. Chansen att få en plats ökar om du anmäler dig till flera resor. Vi ber dig att ha tålamod fram till dess. Om det inte finns tillräckligt många anmälda till en resa så ställs den in. Alla utgifter kopplade till ledsagare betalas av SRF Go.

Vid avhopp kontaktas den första valbara personen på reservlistan. Det innebär att om en person som önskat enkelrum och avgång från Stockholm hoppar av, så har en person med samma önskemål förtur. I övrigt utgår vi från turordningen och stämmer av eventuella förändringar med researrangören gällande exempelvis byte av flygstol eller rum.

Avbokningsregler

Du kan avboka din resa utan kostnad fram till 45 dagar före avresan. Anmälningsavgiften på 300 kronor återbetalas dock inte.

Om avbokning sker senare än 45 dagar före avresan kan du endast få dina pengar tillbaka om vi hittar en ersättare. Vid plötslig sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg återbetalas beloppet om återbetalnings­skyddet ingår i resan, med undantag för avgifter för återbetalningsskydd. Läs i katalogen vad som ingår i varje arrangemang. I övrigt hänvisar vi till din hemförsäkring.

Viktigt att veta om våra resor och ledsagare

SRF Go strävar efter att synskadade, med hjälp av ledsagare, ska kunna delta på resor på samma villkor som seende. Du som resenär förväntas vara självständig nog att kunna resa och ta eget ansvar för din hälsa och ditt bagage. När du anmäler dig är det väldigt viktigt att du informerar oss om din hälsostatus. Om du medvetet utelämnar relevant information som påverkar gruppen och ledsagarnas arbetsmiljö negativt kan det resultera i att vi inte kommer att erbjuda dig möjligheten att åka på gruppresor med SRF Go i fortsättningen. Res inte om du är sjuk. Du ska ha tillräckligt god hälsa för att klara av att resa.

Att resa med SRF Go innebär att du reser i en grupp där du ofta måste dela ledsagare med en annan person, så ibland kanske du får ge avkall på något. För att resan ska bli så bra som möjligt är det viktigt att var och en medverkar till att den blir trevlig för alla.

SRF Go:s ansvar är att tillhandahålla ledsagare som ska göra sitt bästa för att tillgodose dina önskemål under resan. Grupperna består oftast av tre till tolv synskadade resenärer och minst en ledsagare per två synskadade. Även om våra resor sker i grupp kan du naturligtvis hitta på egna aktiviteter efter överenskommelse med den andra ledsagade personen och ledsagaren, när det är praktiskt möjligt. Ledsagarens uppgift är att ”vara ögon” åt er resenärer genom att beskriva omgivningen, varna för faror, läsa matsedlar, hjälpa till med shopping etcetera. Att vara ledsagare betyder däremot inte att vara tolk eller guide, personlig assistent, bära bagage, springa ärenden, fungera som sjukvårdspersonal eller ansvara för personliga tillhörigheter. Våra ledsagare är volontärer men har ett professionellt förhållningssätt och är serviceinriktade för att bemöta dina behov på bästa möjliga sätt.

Den gruppansvariga ledsagaren är inte reseledare eller guide. Han eller hon ansvarar för ledsagarfördelningen under resan, så att ledsagarna roterar i gruppen, och ser till att det finns tillräckligt med ledsagare under exempelvis en utflykt.

Hör av dig om du vill tipsa SRF Go om en konkret resa eller restips lämpligt för grupper och personer med synnedsättning.

Nästa katalog planeras att skickas ut i november.

Hoppas att du hittar något intressant i katalogen. Trevlig läsning!

Kontakt

Paulina Korbak
Mejl: paulina.korbak@srf.nu eller go@srf.nu 
Telefon: 08-39 90 17
Ordinarie telefontider: vardagar 9–11.30 och 13–15