Våra ledsagare är vanliga medmänniskor som utan lön ställer upp under våra resor och aktiviteter. SRF Go betalar ledsagarnas resa, uppehälle, traktamente och alla omkostnader som är kopplade till uppdraget.

En del ledsagare har en anhörig eller bekant som är synskadad och har stor vana av ledsagning. Andra har kanske stött på en av våra grupper på sin semester och tycker att ledsagning skulle passa dem, men har ingen erfarenhet.

De flesta är pensionärer och kan komma ifrån när som helst, medan andra endast kan ställa upp en viss tid på året. Vi försöker att i den mån det går matcha ledsagare och resenärer som bor nära varandra. Alla ledsagare är resvana, har pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt samt i vissa fall även bakgrund i vårdyrken.

Vi har ingen utbildning av ledsagare men vi informerar om förutsättningarna och försöker att inte "slussa ut" fler än en ny ledsagare per grupp.

På varje resa finns en gruppansvarig ledsagare som håller i ledsagarfördelningen under resan eftersom ledsagarna roterar i gruppen. Den gruppansvariga är också kontaktperson gentemot oss och eventuell resebyrå. Däremot ingår inte att hen ska hålla ihop gruppen eller föreslå aktiviteter. Det ligger på allas ansvar att resan blir så som man vill ha den.