Det finns fel i formuläret
Vilken resa vill du anmäla dig till? *

Fullständigt för- och efternamn som står i din resehandling

Ange personnummer enligt ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Ange fullständigt för- och efternamn samt personnummer ÅÅÅÅMMDD-XXXX

ange postnummer XXX XX och postort

Ange din e-postadress

Har du åkt på en gruppresa med SRF Go/SRF Fritid tidigare? *
På vilket sätt vill du få information från oss? *
Synstatus *
Har du diabetes? *
Har du svårt att gå? *

Behöver du extra stöd för att ta dig fram

Använder du rullator/kryckor eller rullstol? *
Använder du hörapparat? *
Har du en annan funktionsnedsättning än synskada? *

Om ja, vilken funktionsnedsättning

Har du astma eller allergi? *
Önskar du enkelrum? *