Antalet ledarhundsekipage i Sverige är ungefär 260 stycken. Synskadades Riksförbund har länge larmat om att många som använder ledarhund blir diskriminerade, och nekas tillträde till lokaler som restauranger och butiker.

– De som använder ledarhund gör det för att kunna leva ett fritt och aktivt liv. Att då få vittnesmål om att ledarhundsförare avstår från aktiviteter för att de är osäkra på om de kommer att bli insläppta med sin hund, är beklämmande. Och lagstiftningen är otydlig kring vad som egentligen gäller, säger Niklas Mattsson, ordförande på Synskadades Riksförbund.

I och med en masteruppsats som kom tidigare i år presenterades för första gången siffor på hur diskrimineringen tar sig uttryck. Hälften av alla ledarhundsförare har utestängts från olika lokaler. För en av fyra händer det flera gånger om året. En fjärdedel av alla ledarhundsförare har utsatts för hat, hot och våld. Det kan till exempel handla om att någon kastar sten, snöboll, vattenballonger eller smällare mot ledarhundsekipaget. Eller så hotar de med att sparka, eller sparkar, hunden.

Av ledarhundsförarna har dessutom 51 procent uppmanats att lämna hunden i ett rum bredvid. För att inte bli utestängda eller få andra problem lämnar 40 procent av ledarhundsförarna sin ledarhund hemma. På så vis blir hunden inte en black om foten och man kan vara säker på att bli insläppt. En liknande hanteringsstrategi är att både hund och hundförare stannar hemma och avstår från att delta i olika aktiviteter, så gör 37 procent av alla ledarhundsförare. Det negativa bemötandet sker på de flesta samhällsområden, de vanligaste platserna för ledarhundsförarna är restaurangbranschen, färdtjänsten och på gym.

Synskadades Riksförbund har länge varit kritiskt till att diskrimineringsskyddet för ledarhundsförare är för svagt, men ser nu förhoppningsvis ett trendbrott. Ansvarig tillsynsmyndighet, Diskrimingeringsombudsmannen (DO), har nämligen börjat ta upp fall med ledarhundsförare som diskriminerats.

– Det var länge ett stort problem att ledarhundsförare som anmälde sådana här incidenter inte ens fick sitt ärende hanterat av DO. Ett tag tog de till och med bort själva anmälningsfunktionen. Så det här är ett stort kliv i rätt riktning, säger Niklas Mattsson.

Nyligen fälldes en researrangör i Falköping för att ha nekat en kvinna med ledarhund tillträde på en buss. En stor gymkedja svängde även för en tid sedan i frågan om ledarhundar är välkomna in på gymmet eller inte.

Läs mer om ledarhundar.

Kontakt: