De vanligaste orsakerna till synnedsättning hos barn och unga upp till 19 år:

Av de cirka 2000 registrerade barnen var 700 enbart synskadade, cirka 1300 hade ytterligare någon funktionsnedsättning, 700 hade ett rörelsehinder och cirka 850 hade en utvecklingsstörning.

Statistiken är från 2007. Någon senare statistik finns inte samlad.