Lyssna

Diagnoser

Här samlar vi fakta om de vanligaste synskadediagnoserna. Alla texter är granskade av ögonläkare.

Äldre kvinna får hjälp av synpedadog med läsning
Illustration Kvinna Gnuggar Ögonen

Katarakt (grå starr)

Grå starr är när ögats lins blir grumlig. Varje år görs 130.000 gråstarrsoperationer bara i Sverige.

Grå starr
Illustration, fyra personer i möteslokal. En har rullator och prinsesstårta står på bordet.

Åldersförändringar på gula fläcken

Kallas också makuladegeneration eller AMD. Den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över 60 år.

Åldersförändringar i gula fläcken
Illustration, man med vit käpp i väntrum, skoskydd, elektronisk tavla visar könummer.

Glaukom (grön starr)

Vid 75 års ålder räknar man med att ungefär 5 procent av befolkningen i Sverige har glaukom.

Illustration, kvinna tilltalar passerande man med käpp

RP, retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa är den främsta orsaken till grav synskada i yrkesverksam ålder.

Illustration, Tre personer går över ett övergångsställe. En har ledarhund.

Diabetesretinopati

Cirka 30 procent av alla som har diabetes har någon form av diabetesretinopati. Cirka 5 procent har synhotande förändringar.

Diabetesretinopati
Barnteckning öga

Barnkatarakt (medfödd grå starr)

Varje år föds det ungefär 40 barn med grå starr i Sverige. Ögonen kontrolleras rutinmässigt redan på BB.

Barnteckning familj av streckgubbar

CVI, Cerebral Visual Impairment

Cerebral synskada är den vanligaste orsaken till synskada hos barn i västvärlden.

Illustration, leende kvinna med rött hår och rosa kinder

Näthinneavlossning

Näthinneavlossning är när näthinnan lossnar från ögats innervägg. Det kräver en skyndsam operation, men prognosen är god.

Näthinneavlossning