Lässvårigheter kan vara mer eller mindre grava. En majoritet, uppskattningsvis 85 procent av alla synskadade, är äldre och har användbara synrester. De kan läsa tryckta texter om texten är tillräckligt stor. God kontrast och bra layout ökar läsbarheten. Resterande 15 procent har så nedsatt syn att de behöver använda hjälpmedel av något slag – läsa punktskrift, lyssna på inläst material eller syntetiskt tal på dator.

Gränsen mellan grava och lindriga synskador är flytande. Många kan läsa korta tryckta meddelanden men använder andra medier för längre texter.

Hur många synskadade finns det?

Exakt hur många som är synskadade är oklart. Delvis är det en definitionsfråga. Socialstyrelsen räknar med 120 000. Omkring 100 000 finns inskrivna vid någon av landets syncentraler och har rätt att låna talböcker. 

Det finns ungefär 3 000 barn och ungdomar med synskador. Över hälften har förutom synnedsättningen ytterligare funktionsnedsättningar. Läs mer om barns synskador här.