Ungefär hälften - en miljard människor - av fallen hade kunnat undvikas med rätt behandling och hjälpmedel.

De vanligaste orsakerna till synsvaghet eller blindhet i världen

  • Ålderssynthet, även kallat presbyopi.
  • Katarakt (grå starr).
  • Obehandlade brytningsfel i ögat.
  • Ögonskador orsakade av diabetes, även kallat diabetesretinopati.
  • Åldersförändringar i gula fläcken.

Generellt sett har förekomsten av synnedsättning minskat sedan i början av 1990-talet. Trots det så förväntas antalet personer med synnedsättning att tredubblas på grund av befolkningstillväxt och åldrande. De kommande åren kommer antalet äldre att öka, och för att minska antalet synskadade behöver ögonvården runt om i världen öka i samma takt.

Ekonomisk förlust

Förutom att en synnedsättning påverkar den drabbade personen och hens anhöriga innebär den också en ekonomisk samhällsförlust. Den årliga globala kostnaden för tappad produktivitet uppskattas till 411 miljarder dollar.

Källa WHO, Världshälsoorganisationen augusti 2023