1. Klicka på startsidan i sidträdet för att öppna sidan för redigering.

 2. Klicka på knappen "Lägg till innehåll" som du hittar sist av alla redigerbara fält.

  Lägg till innehåll ligger strax före knappen Förhandsgranska

 3. I menyn "Lägg till innehåll" som dyker upp, välj alternativet "Två tredjedelar-layout" för att lägga till två innehållsboxar i innehållsfältet.

 4. Lägg till innehåll i kolumnerna. Lägg till en Bildpuff i vänsterkolumnen. Lägg till ett Kalendarie i högerkolumnen. Spara och publicera sidan.

  Använd knapparna "Add Bildpuff" och "Add Kalendarie"
 5. Kontrollera att innehållet visas på sidan i två kolumner där den ena kolumnen tar upp 2/3 av ytan och den andra 1/3. På små skärmar visas innehållet i en kolumn.

  Exempel på hur tvåtredjedels-layout kan se ut. Tre små kalenderhändelser får plats till höger om puffen.