1. Klicka på startsidan i sidträdet för att öppna sidan för redigering.

  2. Klicka på knappen "Lägg till innehåll" som du hittar sist av alla redigerbara fält.

    Lägg till innehåll ligger strax före knappen Förhandsgranska

  3. I menyn "Lägg till innehåll" som dyker upp, välj alternativet "Nyhetslistning".

  4. Ange rubrik, t.ex "Nyheter". Fältet "Rootsida för nyheter" kan lämnas tomt om du automatiskt vill visa alla nyheter. I fältet "Länk nyhetssida" väljer du en existerande nyhetslistningssida i sidträdet. I fältet "Länktext nyhetssida" skriver du in vad du vill att länken som öppnar nyhetslistningssidan ska heta, t.ex "Alla nyheter". Klicka på "Skapa" för att lägga till nyhetslistningen. Spara och publicera sidan. 

    Skärmbild av redigeringspanelen för infogning av nyhetslista.

  5. Kontrollera att innehållet visas på sidan. De tre senaste nyheterna som publicerats visas i 3 kolumner. På små skärmar visas nyheterna i en kolumn. Nyheter som inte publicerats eller har ett nyhetsdatum framåt i tiden visas inte. Vid tryck på nyhet kommer man till nyhetssidan. Om nyheterna har en bild tillagd visas bilden. Om egenskapen rubrik eller länk inte anges för Nyhetslistan så visas de inte.

  6. För att redigera nyhetslistningen: För muspekaren över (eller markera med skärmläsaren) nyhetslistningen på innehållssidan och klicka på penn-ikonen "redigera" för att redigera.

  7. För att visa enbart lokala nyheter, klicka på "Lägg till" vid rubriken "Rootsida för nyheter". Välj en sida som listar kalendrar längre ner i strukturen. Spara och publicera sidan och kontrollera att sidan endast visar nyheter skapade under den valda rootsidan.