Det övergripande temat för kongressperioden är ”Starka och självständiga individer i livets alla faser”, med utbildning, arbetsmarknad, digital teknik, frågor inriktade mot äldre samt habilitering och rehabilitering som intressepolitiska fokusområden. Vi ska också prioritera arbetet med att bygga ett starkt och relevant SRF.

Vi ser allt tydligare att våra möjligheter till självständighet och frihet prioriteras bort av myndigheter och beslutsfattare på alla nivåer. Detta gäller både sådant som vi har kämpat oss till under många år och sådant som den nya tekniken skulle kunna möjliggöra. Vi ser att helhetssyn och konsekvensanalys saknas i de politiska besluten. Man ser inte att sådant som prioriteras bort inom en sektor ofta genererar kostnader i andra delar av välfärdssystemet.  Vi ska inte nöja oss med att våra behov prioriteras bort hos regeringen, regionerna, kommunerna och olika myndigheter.

För att kunna påverka för synskadades rättigheter och möjligheter krävs det att vi är relevanta och starka. Vi måste vara relevanta för många fler synskadade, så att vi blir många som står bakom det påverkansarbete som vi bedriver. Därför är det av största vikt att vi på alla nivåer inom organisationen arbetar för att få fler medlemmar och för att stärka varumärket Synskadades Riksförbund.

SRF arbetar för alla som har en synnedsättning, det vill säga blinda, gravt synskadade och synsvaga. Det är viktigt att detta genomsyrar alla delar av vår verksamhet.

Vi måste prata om renodlade synskadefrågor i större utsträckning och mindre om funktionsnedsättningar i allmänhet. Samtidigt är det viktigt att vi samarbetar med andra organisationer inom funktionshinderrörelsen där det behövs för att nå bättre resultat i våra gemensamma frågor.

Läs vår verksamhetsinriktning i sin helhet (pdf).