En branschförening ska vara demokratiskt uppbyggd, ha ett ändamål som stämmer överens med förbundets syfte och kunna berika SRF:s verksamhet med sitt perspektiv. Det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om en förening ska anslutas till SRF.

Kontaktinformation till våra anslutna branschföreningar hittar du här.