I fredags mötte Per Karlström från förbundsstyrelsen Socialdemokraternas förstanamn Heléne Fritzon tillsammans med Lennart Karlsson, sakkunnig på förbundskansliet. Vi framförde våra prioriteringar, som bland annat är:

- Ökade möjligheter till resande, studier och arbete inom EU för synskadade. Bland annat genom ett EU-gemensamt funktionshinderskort.
- Uppdaterade passagerarrättigheter inom EU.
-Högre krav på tillgänglighet, där begreppet breddas till att omfatta mer än digital tillgänglighet vilket är fokus idag.
-Säkrad rätt att rösta med bevarad valhemlighet.

Heléne Fritzon har ett intresse och en förståelse för SRF:s frågor, mycket tack vare samarbetet med den synskadade europaparlamentarikern Erik Bergkvist, som nyligen gick bort.

– Med Eriks engagemang känns det extra viktigt att veta att vi fortsätter arbetet i hans anda, sa hon under mötet. 

Hon poängterad vikten av nödvändiga anpassningar. Heléne Fritzon fick av SRF, förutom valpkalendern, boken "Ur historien mot framtiden" som handlar om SRF:s historia från "De blindas förening" till dagens rikstäckande förbund. Unga med synnedsättning skickade med en tavla Och att hon tyckte att tavlan från US var fantastisk. "Jag blir jätteglad för den! Jag ska faktiskt sätta den på väggen på kontoret i Bryssel!