– Vårt hårda slit har gett resultat. Det finns mycket kvar att göra men de här förslagen måste genomföras snarast så att fler synskadade kan få rätten att använda färdtjänst igen, säger Niklas Mattsson och fortsätter:
– Nu ser vi fram emot att regeringen omedelbart går vidare med förslagen och ser till att de så snart som möjligt genomför.

Bakgrund
I mars 2022 gav den regeringen Trafikanalys i uppdrag att analysera den nuvarande tillämpningen av bestämmelserna i lagen om färdtjänst, samt analysera om och i så fall vilka lagändringar som behöver göras.

Bakgrunden var de många uppmärksammade fall där personer som tidigare ansetts tillhöra färdtjänstens målgrupp plötsligt nekats rätt till färdtjänst. Med anledningen av det arrangerade även Synskadades Riksförbund en manifestation i mars 2022. Över 16.000 namnunderskrifter överlämnades till dåvarande infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Läs pressmeddelandet "SRF uppmanar regeringen: Genomför förslagen i Trafikanalys utredning" i sin helhet.

Länk till intervju med förbundsordförande Niklas Mattson i Ekot, Sveriges Radio.