I fredags mötte Per Karlström, ledamot i Synskadades Riksförbunds (SRF:s) förbundsstyrelse, och Lennart Karlsson, sakkunnig på förbundskansliet, Socialdemokraternas förstanamn Heléne Fritzon. Vi framförde SRF:s prioriterade frågor inför valet till Europaparlamentet, som bland annat är:

  • Ökade möjligheter till resande, studier och arbete inom EU för synskadade. Bland annat genom ett EU-gemensamt funktionshinderskort.
  • Uppdaterade passagerarrättigheter inom EU.
  • Högre krav på tillgänglighet, där begreppet breddas till att omfatta mer än digital tillgänglighet vilket är fokus idag.
  • Säkrad rätt att rösta med bevarad valhemlighet.

Heléne Fritzon fick också, förutom Valpkalendern, boken "Ur historien mot framtiden". Den handlar om SRF:s historia från "De blindas förening" till dagens rikstäckande förbund.