SRF fortsätter sitt politiska påverkansarbete och igår var det dags att träffa infrastrukturminister Andreas Carlson. Huvudbudskapet från ordförande Niklas Mattsson och sakkunnig Jimmy Pettersson var att synskadade återigen måste få tillgång till färdtjänst. Idag nekas många färdtjänsttillstånd och hänvisas till kollektivtrafiken. SRF vill att förslagen i Trafikanalys utredning från tidigare i år genomförs och ett dörr till dörr-perspektiv genomsyrar besluten.Att synskadade nekas färdtjänst leder till osäkerhet, oro och isolering. Många blir i praktiken hänvisade till anhörigas välvilja eller farliga vägar till kollektivtrafik. Isolering är inte bra för någon, det belyste coronapandemin tydligt.

Det blev ett konstruktivt möte och förslaget bereds nu på departementet. Ledarhunden Quick, som börjar bli rutinerad på möten med beslutsfattare, fick en klapp av ministern.