SRF:s tidigare ordförande har lämnat oss. Vi minns Lennarts långa livsgärning där han jobbat brett inom SRF, på Socialdepartementet och inom funktionshinderrörelsen. Lennart var en känd och respekterad person som med sitt lugna och eftertänksamma sätt var en förebild och mentor för många. En samarbetspartner man gärna ville ha med sig. Politiskt mycket erfaren och med kunskap från sitt arbete på departementet.
 
Lennart var SRF:s ordförande under 18 år, mellan 1986-2004. Han brann för alla SRF-medlemmar i Sverige och var upptagen med SRF-uppdrag på heltid. Han hade också ett stort intresse i att stödja ögonforskning, genom bland annat sitt engagemang i Ögonfonden.
 
Lennart var en person som kunde låta andra växa och utvecklas. Han hade förmågan att på sitt lugna sätt ge råd och glädjas åt andras växande. Det är få ledare förunnat att ha de egenskaperna.
 
Tack för din livsgärning, Lennart.