Anledningen är det faktum att synskadade fortfarande inte kan rösta fritt och med bevarad valhemlighet. Den nuvarande regeringen avbröt en pågående satsning hos Valmyndigheten med att utveckla hjälpmedel som skulle möjliggöra självständig röstning även för personer som är blinda eller har en svår synnedsättning. 

Beslutet motiverades med skrivningar i Tidöavtalet där det anges att en ny utredning om valsystemet och valsedlarnas framtida utformning ska tillsättas. 

Synskadades Riksförbund, tillsammans med Unga med Synnedsättning och Förbundet Sveriges Dövblinda, vill därför att regeringen omedelbart tillsätter den utredning om valsedelsystemet som beskrivs i Tidöavtalet samt att det i utredningsdirektiven ställs krav på att valsedlarna och röstningen i övrigt ska göras fullt tillgänglig för synskadade. 

Ta del av skrivelsen: