Samverkansprojektet "Grundutbildning Smarta Mobiler" (GSM) startades av Region Skåne och Synskadades Riksförbund Skåne. Efter avslutat projekt har man konstaterat att arbetssätten har bidragit till att minska det digitala utanförskapet, och dessutom gett en större självständighet och delaktighet i samhället för patienter med synnedsättning.

"GSM-projektet har visat på ett framgångsrikt samarbete mellan regionen och det civila samhället via den idéburna sektorn", skriver regionen i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av projektets framgång har Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden (PHHN), beslutat att permanenta arbetssätten vid projektets avslut.

Läs regionens pressmeddelande (extern länk)

Lyssna till ett reportage på ämnet i Skånes taltidning (extern länk)