Att allt färre synskadade får ledsagning enligt LSS är ingenting nytt för oss på SRF. Tidigare i år rapporterade vi om ett nytt bottenrekord – endast 779 personer i personkrets 3 fick ledsagning enligt LSS under år 2022. 

Nu uppmärksammar alltså samhällsprogrammet "15 minuter på teckenspråk" samma problematik. Synskadade och dövblinda är båda grupper som ingår i det som kallas för "personkrets 3" inom LSS. 

Länk till programmet i sin helhet.