Företaget Useit har i en granskning undersökt de 20 största e-handelsplatserna i Sverige, bland andra Mathem, Boozt och Apotea. Ingen av webbplatserna klarar ens hälften av de stickprov som tagits. 

Det här är inget nytt för många synskadade som länge vittnat om svårigheterna att handla på nätet.

– Som synskadad väljer du inte webbutik utifrån pris eller utbud, utan med tanke på om du kan handla och förstå vilka varor som finns i butiken. Extra oroande är bristen på kontraster, att viktiga funktioner inte går att nå med tangentbordet på någon av de granskade webbplatserna och att viktig information, såsom felmeddelanden, inte syns för den som använder tal eller punktskrift, säger Henrik Götesson, sakkunnig inom bland annat digitalisering och IT-hjälpmedel på SRF.

Läs mer om undersökningen här.