I slutet på mars publicerade Unionens medlemstidning Kollega en artikel om arbetsmiljön på SRF:s rikskansli. Kollega hade mottagit tips om brister i arbetsmiljön på kansliet. Ett okänt antal medarbetare uttalade sig kritiskt och anonymt i artikeln, och beskrev en negativ upplevelse av hur det är att jobba på SRF.

Kanslichef, Unionens lokala fackklubb och SRF:s arbetsmiljöombud fick möjlighet att bemöta kritiken.

Läs den första artikeln i Kollega: ”Vi är rädda”

Många medarbetare på SRF:s rikskansli reagerade när Kollega valde att publicera artikeln. De kände inte igen den arbetsplats som artikeln beskrev, och uppgav att de inte fått komma till tals. Dessa medarbetare tog initiativ att tillsammans skriva en debattartikel som svar. Detta gjordes utan chefers inblandning.

Samtliga av dessa medarbetare önskade skriva under debattartikeln med sitt fullständiga namn. De nekades dock det av tidningen Kollega, med hänvisning till källskyddet av dem som uttalat sig i den ursprungliga artikeln. Debattartikeln undertecknades därför av tre företrädare med för- och efternamn.

Läs den andra artikeln i Kollega: ”Vi trivs på Synskadades Riksförbund”

Fakta: Det arbetar totalt 50 personer på SRF:s rikskansli, varav fem chefer. Av de 45 medarbetarna är några tjänstlediga, sjukskrivna eller föräldralediga. En klar majoritet av medarbetarna valde att underteckna artikeln.

Kollega kommer att publicera rättelser i den första artikeln, då den innehåller sakfel.