I socialutskottets justerade protokoll från igår framgår att samtliga av riksdagens partier utom regeringspartierna vill att regeringen ser över förutsättningarna dels för avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning, dels för att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag. Det är i linje med vad Socialstyrelsen rekommenderar. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig och hänvisar till att frågan bereds på departementet. Samma besked har getts i snart ett år.

– Trots våra påtryckningar händer ingenting, och samtidigt sitter synskadade isolerade runtom i Sverige för att samhällets stöd sviker. Problemet är stort och landsomfattande, även om det på vissa platser är värre än på andra. Kommunerna har drivit på för att ändra rättspraxis genom att ständigt överklaga positiva beslut, och det är därför en ny och tydligare lagstiftning behövs, säger Niklas Mattsson.

Utskottsmajoriteten föreslår alltså att riksdagens ska tillkännage för regeringen att en ny lag om ledsagning ska utredas i linje med de motioner som lagts i frågan. Frågan kommer att debatteras och voteras om i kammaren den 12 juni.

Bakgrund

Ledsagningshjälp för synskadade med stöd av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, var tidigare ett vanligt sätt för synskadade att få hjälp att till exempel handla, gå till läkaren, frisören eller komma ut i naturen. År 2010 var antalet som tillhörde personkrets tre i lagen, vilket synskadade gör, och som erhöll ledsagarservice 2 484 personer. År 2023 låg motsvarande siffra på 694, vilket innebär en minskning på 72 procent på 14 år. Detta utan några lagändringar.

Under våren har flera fall där synskadade nekats ledsagning och annan hjälp uppmärksammats. Det gäller bland annat dövblinda Evelina i Piteå, som inte kan kommunicera med hemtjänsten. Blinda Mathias i Vårgårda får ingen som helst hjälp att ta sig ut. Inte heller Wandi i Tynnered som efter 30 år med LSS-ledsagning har fått den indragen.

Synskadades Riksförbund har tidigare drivit fall om utebliven LSS-ledsagning i domstol, men konstaterade förra året att det är lönlöst. Socialstyrelsen har kartlagt de många problemen med ledsagning och föreslog i juni förra året att en ny lag om ledsagning ska utredas. Förslaget ligger hos regeringen men inget har hänt sedan förra sommaren.

Kontakt