Länk till direktsändningen från riksdagen. Sändningen börjar ungefär klockan 17.30.

Bakgrund

I dagens lagtext är Synskadades Riksförbund som organisation specifikt utpekad att ansvara för Sveriges ledarhundsverksamhet. Det innebär att vi som organisation innehar ett myndighetsansvar. 

Regeringen anser dock att den femton år gamla lagen ska revideras. De menar att det ska vara statens ansvar att tillhandahålla ledarhundar till personer med synnedsättning. Mot bakgrund av det föreslår de att ansvaret för ledarhundsverksamhet ska föras över från Synskadades Riksförbund till den förvaltningsmyndighet regeringen bestämmer. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Synskadades Riksförbund är kritiska till beslutet. Vi är experter på synskadade och har ett helhetsperspektiv som är unikt. Läs mer om SRF:s argument och ståndpunkter här.