– Det är goda nyheter. Och nu ser vi fram emot klara besked om när regeringen kommer att påbörja arbetet och när det beräknas komma i mål. Vi har väntat länge nog nu, säger Tiina Nummi Södergren, första vice ordförande för Synskadades Riksförbund.

Efter många års enträget arbete kan Synskadades Riksförbund nu konstatera att det finns en majoritet i Sveriges riksdag för att förbättra möjligheterna till ledsagning för synskadade. Det ovanliga har hänt att oppositionen och SD gör gemensam sak och att regeringspartierna M, KD, och L därmed hamnade i minoritet vid onsdagens votering.

– Alltfler riksdagsledamöter har äntligen insett att lagstiftningen behöver ändras för att bryta den negativa trenden och stoppa nedmonteringen av den för oss synskadade livsviktiga insatsen, säger Tiina Nummi Södergren.

Beslutet innebär att riksdagen nu riktar ett tillkännagivande till regeringen om att ledsagning för synskadade ska vara avgiftsfri och att en särskild lag för att reglera insatsen bör utredas. Både oppositionen och SD efterlyste i debatten politisk handling från regeringen. Ett förslag om att åtgärda de stora brister som finns i dagens lagstiftning har redan funnits på regeringens bord i ett års tid.

Bakgrund

Den 27 juni i fjol kom Socialstyrelsens rapport Förändringar av ledsagning över tid (pdf). Den bekräftade vad Synskadades Riksförbund länge påvisat. En förskjutning av rättspraxis gör att synskadade inte längre anses ha rätt till ledsagning enligt LSS (Lagen om stöd och service). Många hänvisas i stället till att söka ledsagning via Socialtjänstlagen. Det är dock ett mer nödbetonat stöd, som har stora begränsningar och som i de flesta fall är avgiftsbelagt. Bristerna i lagstiftningen är så stora att Socialstyrelsen föreslog att en särskild lag om ledsagning ska utredas.

Kontaktperson

Eva Galyas Vallin
076-539 93 23
eva.vallin@srf.nu