En blind korgmakare vid namn Petter Erland Svensson startade tillsammans med ett 20-tal andra De blindas förening år 1889, med målet att driva frågor rörande synskadades arbetsmöjligheter och välbefinnande.

Att ge ekonomiskt stöd till medlemmar var också en uttalad ambition, men det tog fram till år 1934 innan den så kallade blindhetsersättningen blev verklighet. Det blev den första sociala samhällsinsatsen för personer med funktionsnedsättning utanför institutionerna, och innebar att alla över 16 år som fått en synnedsättning före 60 års ålder fick en ersättning på 500 kronor om året utan ekonomisk prövning.

– Blindhetsersättningen var en viktig milstolpe. Innan den kom hade många med synnedsättningar svårt att försörja sig och tvingades därför att bo på institutioner, men nu kunde de vara delaktiga i samhället på ett nytt sätt, säger Niklas Mattsson.

En annan viktig seger under 1900-talets första hälft var de fria radiolicenser som beviljades av staten år 1927, även där var De blindas förening pådrivande. Radion blev ett fönster mot världen och livet för personer som inte kunde läsa vanliga tidningar.

– Tillgången till information är ju en helt annan idag, med alla tekniska hjälpmedel vi kan använda. Samtidigt är det fortfarande något vi måste bevaka och kämpa för. Att SVT:s möjligheter att publicera öppna nyhetsartiklar på nätet inte inskränks i och med den pågående utredningen om public service är ett exempel, säger Niklas Mattsson.

Han understryker att förbundets kamp är långt ifrån över. Bland de viktigaste frågorna just nu är att gravt synskadade och blinda ska få rätt till insatser som färdtjänst och ledsagningsservice, och där varierar tillgången stort över landet.

– Det är oroväckande, och visar hur mycket vi behöver fortsätta bevaka synskadades intressen. Den politiska viljan är tyvärr långt ifrån tillräcklig.

Några viktiga milstolpar för förbundet:

  • Fria radiolicenser för blinda 1927
  • Blindhetsersättningen 1934
  • Ett flertal talboks- och taltidningskampanjer som gett synskadade rätt att ta del av tidningar och böcker

Några framstående medlemmar:

  • Bengt Lindqvist, politiker (S), ordförande i SRF och familje- och handikappsminister
  • Kicki Nordström, första kvinnliga ordföranden i Världsblindunionen och med en nyckelroll i framtagandet av FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter
  • Elin Hök, författare och förkämpe för blinda kvinnors rätt till utbildning