Våra krav är bland annat dessa:

  • Reglera rätten till punktskrift i skollagen. Idag ser tillgången till utbildning och material väldigt olika ut beroende på skola. I Norge regleras rätten till undervisning om punktskrift i skollagen. Det bör den göra även i Sverige.
  • Inför en akademisk punktskriftsutbildning. I dag finns ingen högre utbildning i att lära ut punktskrift. Ett regeringsuppdrag bör ges något av våra lärosäten att starta en sammanhållen synutbildning för de som arbetar inom synområdet.
  • Säkerställ litteratur samtidigt för alla. Många punktskriftsläsande studenter får vänta länge på att få sin litteratur, vilket påverkar studierna. Skön- och facklitteratur ska ges ut i punktskrift i nära anslutning till att nya böcker publiceras.
  • Märk förpackningar med punktskrift. Förpackningar till receptbelagda läkemedel har märkningar i punktskrift tack vare ett EU-direktiv. Producenter av andra varor måste ta liknande initiativ i samarbete med synskaderörelsen. Att skilja på mejeriprodukter, bönor i tomatsås och krossade tomater är omöjligt för den som inte ser vad som står på förpackningarna. Inför krav på märkning som en utvidgning av EU:s tillgänglighetsdirektiv.

– Punktskriften är oerhört viktig, inte minst i takt med digitaliseringen. Medvetenheten om att gravt synskadade och blinda personer måste ha rätt att lära sig punktskrift, oavsett ålder, behöver öka i samhället i stort och bland användare av punktskrift genom utbildning och informationsinsatser, säger Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här.