SRF Go är Synskadades egen resebyrå, och en alldeles unik medlemsförmån för våra synskadade medlemmar.

Du betalar själv din resa, men SRF Go tillhandahåller minst en ledsagare per två synskadade. Vi står för alla ledsagarkostnader. På gruppresorna kan du umgås med gruppen, men det finns gott om utrymme att hitta på egna utflykter efter överenskommelse med den person som du delar ledsagare med.

Till resekatalogen och anmälan