Eva Björk var en förkämpe för punktskriften och i samband med hennes bortgång år 2017 ville hennes anhöriga att minnesgåvor skulle gå till Synskadades Riksförbund (SRF). En minnesfond inrättades då av SRF:s förbundsstyrelse och SRF Stockholm Gotlands styrelse.

Stipendiet delas ut i samband med Synskadades Riksförbunds kongress i oktober. SRF står för vinnarens resekostnader. Tveka inte, ta chansen att nominera! Senast den 1 juli mejlar du ditt förslag till Lena Nisula Wester: punktskrift@srf.nu.