Vårgårda kommun styrs av Centerpartiet, som i sitt funktionshindermanifest bland annat skriver att "rätten till ledsagning måste återupprättas". Men det gäller inte gravt synskadade Mathias Smok Palm, som tidigare hade haft ledsagning i 15 år. Nu nekas han alla insatser, vilket har uppmärksammats av bland annat Sveriges Radio och Alingsås Tidning.

– Man har fina ord men det är inget man arbetar efter, säger Mathias Smok Palm till Alingsås Tidning.

Den 22 maj sammanträdde Vårgårda kommuns myndighetsnämnd lärande och omsorg, och en delegation från Synskadades Riksförbund vad på plats för att prata med de styrande politikerna. Nämndens ordförande Anders Lennermo från Centerpartiet säger till Alingsås Tidning att det är det "tuffaste ärende han haft". 

– För jag ser att Mathias inte mår bra, säger Anders Lennermo.

Många har upprörts över Mathias situation, även Anders Lennermos partikamrat på riksplan, Christofer Bergenblock. Han är riksdagsledamot och talesperson för funktionshinderpolitik för sitt parti och säger såhär till Sveriges Radio:

– Tanken med ledsagning är ju att det ska ge människor möjlighet att besöka vänner, gå i affärer, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv, och särskilt när man är ung så är ju det här oerhört viktigt. 

På frågan om det är centerpolitik som bedrivs i Vårgårda svarar Bergenblock: 

– Nej, det är det inte, det här är en problematik som vi ser runtom i hela landet. Vi har all anledning att se över den här situationen och ändra i lagstiftningen. 

Synskadades Riksförbund i Älvsborg anordnade i lördags en namninsamling till stöd för Mathias på Vårgårda vårmarknad och fick in 348 namn på fyra timmar. Idag lämnar de över namninsamlingen till kommunföreträdare i Vårgårda.