Från SRF lyfte vi på mötet våra mest prioriterade frågor, att de orättvisa avslagen för synskadade vad gäller färdtjänst och ledsagning måste upphöra, stödet för arbetsmarknadsdeltagande bli bättre för våra målgrupper och tillgängligheten öka i den digitala världen.

Magdalena Andersson berättade att hennes mormor varit synskadad och regelbundet fick värdefullt stöd från Synskadades Riksförbund. Vi tror och hoppas att hon fick med sig bra inspel från oss inför sitt fortsatta politiska arbete.