SRF fortsätter att träffa partiledare. Att få chansen att prata med Liberalernas Johan Pehrson var viktigt, då synskadades etablering på arbetsmarknaden är alldeles för dålig.

Temat för mötet var föga förvånande arbetsmarknadsfrågor, men vi pratade självklart också om färdtjänst och ledsagning, som är två mycket viktiga insatser för att synskadade ska kunna vara aktiva och inte bli isolerade och inlåsta i sina hem. 

Att ta möten med beslutsfattare är en del i förbundets långsiktiga politiska påverkansarbete och en viktig del i att få upp våra frågor på dagordningen.