Idag skickar Synskadades Riksförbund ut ett pressmeddelande med anledning av att Melvin Johansson, 16, fått beviljad färdtjänst efter beslut i Förvaltningsrätten. 

Melvin Johansson är 16 år och bor i Norrhult i Kronobergs län. Han är synskadad, blind på ena ögat och med grava synfältsbortfall på andra ögat. Han har stora svårigheter att orientera sig på egen hand.

Hans skola ligger 1,5 timme bort och för att kunna resa fram och tillbaka till skolan sökte Melvin färd­tjänst. Då skulle han slippa byten mellan flera trafikslag och även undvika att på egen hand korsa riksväg 23, en tungt trafikerad väg utan övergångsställe.

Ändå nekades hans ansökan om att få tillstånd för färdtjänst. Region Kronoberg menade att hans svårigheter att förflytta sig inte bedöms väsentliga och vidare att han som synskadad i stället ska träna på att gå över en hårt trafikerad väg.

Melvin och hans mamma Christina överklagade regionens beslut till Förvaltningsrätten i Växjö.

Idag kom beslutet. Melvin får färdtjänst. Förvaltningsrätten anser att han uppfyller förutsättningarna för att beviljas tillstånd för färdtjänst.

Ta del av pressmeddelandet här