Lego märkt med svensk punktskrift ger helt nya möjligheter att lära sig punktskrift på ett lekfullt sätt. Varje kloss har exakt samma form som vanliga Lego-bitar, men på dessa klossar finns en tryckt bokstav och en punktskriftsbokstav. Det möjliggör också för synskadade och seende barn att lära tillsammans på mer jämlika villkor.

Lego med punktskriftsbokstäver

Sedan 2021 har boxarna med Lego Braille Bricks funnits tillgängliga i 22 länder, men har hittills enbart varit till för förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet för synskadade barn. Men nu går alltså punktskriftslegot även att köpa för dig som privatperson! En låda kostar drygt 1200 kronor.