En ledarhund med sele utomhus.

Ledarhundsverksamheten

Ledarhundsverksamheten kommer att ha begränsad service och tillgänglighet under mars månad. Anledningen är att verksamheten flyttar över till Myndigheten för delaktighet (MFD) den 1 april. Service och tillgänglighet kommer därför att vara begränsad.