En person med dövblindhet kommunicerar genom taktilt teckenspråk som få personer kan. Men Evelina Lindberg hade länge en stödperson genom kommunen som behärskar det och som hjälpte henne i vardagen. Piteå kommun drog dock in det stödet med hänvisning till att hon klarar sig med vanlig hemtjänst, som hon inte kan kommunicera med. Hon hoppades få en annan bedömning i kammarrätten men de går alltså på kommunens linje.

– Jag knäcks av det här, allt är mörkt, säger Evelina till Piteå-Tidningen när domen kommit. 

Synskadades Riksförbunds förbundsjurist Anna Quarnström uttalade sig tidigare i vår om Evelinas fall i TV4. Hon menar att kammarrättens dom inte är helt oväntad och beror på att lagen är trasig. 

– Domen och inte minst konsekvenserna den får den enskilde och anhöriga visar hur bristfällig vår lagstiftning har blivit och nödvändigheten av ny lag på området. Lagens miniminivå är inhumant låg. Även om kommunen alltid kan ge mer stöd än lagens miniminivå ligger ansvaret också på regeringen att agera nu för stoppa denna klappjakt på dövblinda och synskadades rättigheter, säger Anna Quarnström.